Cheryl’s House Of Hair

Laatste wijziging : 18 mei 2020

Doeleinden verwerking
Kapsalon Cheryl House Of Hair verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: de website te beveiligen, te optimaliseren, u te informeren over nieuwe diensten en producten van ons en van aan ons gerelateerde ondernemingen.

Wettelijke grondslag verwerking
Kapsalon Cheryl House Of Hair verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:
Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en/of afspraak
Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Kapsalon Cheryl House Of Hair. De volgende gegevens zijn niet verplicht adres, telefoonnummers en bijzondere persoonsgegevens.
Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Kapsalon Cheryl House Of Hair verstrekt, dan dan kan de website minder goed functioneren en/of het contactformulier niet gebruikt worden. Woonadres en telefoonnummers zijn ondermeer van belang in verband met bezoek van onze Kapsalon Cheryl House Of Hair professionals zoals kappers, pedicures en schoonheidsspecialisten.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens
Kapsalon Cheryl House Of Hair heeft de volgende reguliere persoonsgegevens (IP-adressen, Internetproviders, locatiegegevens, e-mailadressen, namen, telefoonnummers, Facebook accounts) uit de volgende bron(nen) verkregen: contactformulier, Google Analytics, WP plugins, samenwerkingspartners en Facebook.. Dit betreft/betreffen geen openbare bron(nen).

Ontvangers persoonsgegevens
Kapsalon Cheryl House Of Hair verstrekt uw persoonsgegevens aan zijn hostingpartij, websiteanalyse tools, waar informatie van website bezoekers worden verzameld, programmeurs, samenwerkingspartners en aan een bedrijf dat een mailtool verzorgt. Dit is noodzakelijk voor de algemene bedrijfsvoering van Kapsalon Cheryl House Of Hair.

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie
Uw persoonsgegevens kunnen door Kapsalon Cheryl House Of Hair, mogelijk in de toekomst, worden doorgegeven aan landen buiten de EU/EER. Momenteel worden de gegevens doorgegeven aan google welke in de VS is gevestigd. Zie hoofdstuk Google verderop in dit document voor meer informatie. Ten aanzien van de doorgifte van de persoonsgegevens naar derde land(en) zullen alsdan, de volgende waarborgen worden getroffen:

De organisatie in het derde land waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven is aangesloten bij het Privacy Shield.
Meer informatie over de voornoemde door Kapsalon Cheryl House Of Hair getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene, in voorkomend geval, worden verkregen door schriftelijk of per e-mail contact op te nemen met Kapsalon Cheryl House Of Hair. Zie verderop in dit privacystatement voor de relevante contactgegevens.
Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Kapsalon Cheryl House Of Hair niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking . Indien uw account/gegevens langer dan twee jaar inactief is, dan worden worden uw gegevens verwijderd. Uw gegevens worden bewaard voor statistieken, advies aan onze professionals en om onze professionals van de juiste informatie te voorzien bij huisbezoek.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als betrokkene heeft u ook het recht Kapsalon Cheryl House Of Hair te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Kapsalon Cheryl House Of Hair heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Kapsalon Cheryl House Of Hair doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Boegstaete 7, 7681 DD, Vroomshoop
E-mail: info@cherylshouseofhair.nl
Telefoon: +31 (0)6 1045 8129

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar of dataportabiliteit kunt u indienen door een email te sturen naar info@kapsalonCheryl House Of Hair.nl Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.
Inzage in persoonlijke data aanvragen

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kapsalon Cheryl House Of Hair neem dan contact op met Kapsalon Cheryl House Of Hair via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Cookie Statement
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Onderaan deze pagina treft u een overzicht van de gebruikte cookies. Details over deze cookies, zijn ook te vinden op diverse websites zoals http://www.cookiechecker.nl/.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden:Kapsalon Cheryl House Of Hair.

GOOGLE ANALYTICS
Kapsalon Cheryl House Of Hair maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Kapsalon Cheryl House Of Hair bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Kapsalon Cheryl House Of Hair te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.Kapsalon Cheryl House Of Hair heeft hier geen invloed op. Kapsalon Cheryl House Of Hair heeft Google geen toestemming gegeven om via Kapsalon Cheryl House Of Hair verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Statistieken
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Dit Privacystatement kan op elk moment aangepast worden. Bijvoorbeeld om te voldoen aan de meest recente wetgeving.

Who we are

Our website address is: https://cherylhouseofhair.nl.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Flexxis Online Boekingsysteem

Disclaimer per 18 mei 2020. Zie voor de actuele privacy voorwaarden deze link.

Flexxis B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Flexxis B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Een abonnement afsluiten

Voor het gebruik van onze software dient u een abonnement af te sluiten. Voor dit doel vragen wij aan u de voor de betaling benodigde gegevens. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten, diensten en updates:

 • per e-mail
 • via social media
 • per telefoon

Informatie aanvragen en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om informatie/demo van ons programma aan te vragen. Om contact met u te kunnen opnemen vragen wij u de volgende gegevens:

 • Naam salon (niet verplicht);
 • Naam contactpersoon;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Bestaande klanten hebben reeds akkoord gegeven.

Verstrekking aan derden

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen
Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen en diensten af te handelen, inclusief garantie. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 1 mei 2018.

Contactgegevens
Flexxis B.V.
Hekkehorst 1

 • Cookie toestemming instellingen:
  [ultimate_gdpr_myaccount]
 • Privacy Beleid:
  [ultimate_gdpr_policy_accept]
 • Algemene Voorwaarden:
  [ultimate_gdpr_terms_accept]
 • Cookie kennisgeving toestemming:
  [ultimate_gdpr_cookie_popup]Link [/ultimate_gdpr_cookie_popup]
 • Lijst met cookies weergeven:
  [render_cookies_list]
 • Bescherm inhoud:
  [ultimate_gdpr_protection level=4]
  inhoud
  [/ultimate_gdpr_protection]
 • Privacycentrum:
  [ultimate_gdpr_center myaccount_page=15 contact_page=18 icon_color=#e03131]